Aktuelnosti | Portfolio | Odnosi s javnošću |

„TOURISM INNOVATION DAY“

Medijska kampanja za Regionalnu konferenciju o inovacijama u preduzetništvu u turizmu, „Tourism innovation day“, trajala je intenzivno 45 dana. Rezultirala je sa 168 objava uz učešće preko 30 medija iz zemlje i regione.

Konferenciju 25. septembra pratilo je 20 medija, vodećih nacionalnih medija, novinskih agencija, štampanih medija, specijalizovanih portala u Republici Srbiji. Javni servis i novinska agencija Republike Srpske prisustvovali su i pratili događaj.

Događaj je okupio oko sto učesnika – preduzetnika u turizmu, lokalnih turističkih organizacija, javnih preduzeća, udruženja, studenata turizma, IT eksperata, stručnjaka za marketing, medija i drugih subjekata zainteresovanih za inovativni koncept i strategiju poslovanja.