Komunikacije koje daju rezultat

Dobar proizvod ili usluga zaslužuju najkvalitetniju medijsku promociju. Kvalitetno vođeni odnosi s javnošću osnova su dobrog imidža. Oni obezbeđuju kredibilitet vašoj kompaniji ili organizaciji i doprinose poverenju javnosti.

Naše dugogodišnje iskustvo u realizaciji PR kampanja u različitim segmentima tržišta i odlični kontakti sa predstavnicima medija pomoći će vam da se u javnosti predstavite na najbolji mogući način.

 

  • Odnosi sa medijima
  • Organizacija događaja
  • Korporativni PR
  • Krizni PR
  • Lobiranje
  • Istraživanja
  • Izdavaštvo

Projekti i kampanje