Portfolio | Odnosi s javnošću |

Regionalna konferencija o preduzetništvu mladih

Centar za tranziciju i ljudska prava “Spektar” u partnerstvu sa Razvojom agencijom Srbije i Ministarstvom privrede Republike Srbije: Regionalna konferencija o preduzetništvu mladih u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, 2016. godine