Aktuelnosti |

Više informacija

Aktivnosti opštine Lazarevac

First Media Group započela je saradnju sa jednom od najuspešnijih gradskih opština, opštinom Lazarevac. Informisaćemo javnost o radu Opštinskog veća i Skupštine opštine i učiniti vidljivim aktivnosti opštinskih organa na infrastrukturnim projektima, u socijalnoj politici, kulturnim manifestacijama i drugim poslovima važnim za život građana Lazarevca...

Više informacija

PROMOCIJA MAGAZINA „BALKAN TRAVEL“

Naši event menadžeri su posebno ponosni na događaje i PR kampanje koje organizujemo. First Media Group podržala je partnera, opštinu Vrnjačka Banja, na promociji novog broja luksuznog magazina "Balkan Travel - Vrnjačka Banja". Podrška je obuhvatila organizaciju događaja i PR podršku u štampanim, elektronskim i onlajn medijima. Uz dobro vino...