Aktuelnosti | Portfolio | Odnosi s javnošću |

Konferencija o inovativnom preduzetništvu

First media group kao deo svog strateškog plana poslovanja pruža kontinuiranu podršku NVO sektoru, tako je u saradnji sa stalnim partnerom Centrom za tranziciju i ljudska prava Spektar organizovao i Prvu konferenciju o inovativnom preduzetništvu.

PR podrška našeg tima na ovom projektu podrazumevala je kompletnu organizaciju događaja i medijsku kampanju.