Aktuelnosti | Portfolio | Odnosi s javnošću |

Predstavljanje novih projekata TO Vojvodine

Naša agencija ostvarila je uspešnu saradnju sa Turističkom organizacijom Vojvodine. Za ovu turističku organizaciju sproveli smo PR kampanju za predstavljanje bogate ponude, ostvarenih rezultate i novih projekta na 51. Međunarodnom sajmu turizma u Novom Sadu, kao i kampanju za Međunarodnu naučno-stručnu konferenciju „Privredni razvoj i konkurentnost evropskih zemalja: dostignuća – izazovi – mogućnosti“.  PR kampanja podrazumevala je: najavu događaja, gostovanja u medijima i medijsku pokrivenost događaja u štampanim i elektronskim medijima kao i na portalima.