Aktuelnosti | Portfolio | Marketing | TV Produkcija |

KAMPANJA ZA AGENCIJU ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

Naš tim sa zadovoljstvom radi na projektu promovisanja kampanje za informisanje građana o mehanizmima lokalnog i pokrajinskog antikorupcijskog plana (LAP-a) Agencije za borbu protiv korupcije. U okviru ove kampanje pored jakog PR-a, naš zadatak je i da kroz radio i video spot građanima prezentujemo zašto je važno da njihova lokalna samouprava usvoji ovaj dokument.