Portfolio |

„Da li osoba sa invaliditetom može biti uspešna i ostvarena? ”

Tribina „Da li osoba sa  invaliditetom može biti  uspešna i ostvarena”: partneri Ministarstvo rada i socijalne politike (2012.)  i Sekretarijat za socijalnu zaštitu Grada Beograda (2011.)