Marketing |

Marketing promocija turističke ponude Crne Gore u regionu

Outdoor kampanja podrazumevala je postavljanje bilborda na najfrekventnijim lokacijama u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Albaniji 2 meseca. 5 bilborda bilo jr locirano na primorju Crne Gore i u Podgorici kao i reklamiranje na radio stanicama kroz objave radio jingl-ova u trajanju od 10 a među njima su bile: Novi Elmag, DRS, TDI, Delfin, Budva, Boka.

Outdoor kampanja u Bosni i Hercegovini podrazumevala je 5 bilborda na najfrekventijim lokacijama u Sarajevu kao i od emitovanja materijala na LED ekranu tržnog centra Sarajevo City Center. First media group je učestvovao u pripremi i promociji spota.

U Albaniji outdoor kampanja podrazumevala je postavljanja 5 CTL (city lights) na najfrekventnijim lokacijama u Skadru i Tirani. Postavljeni su i LED ekrani u Tirani a na magistralnom putu ka Skadru postavljen je 1 bilbord.

U Dubrovniku su postavljena 2 bilborda na najfrekventinjim lokacijama.